MƏHSULLARIMIZ

Müxtəlif kalibrlərdə alma, armud, nektarin, gavalı, albalı, şaftalı və heyva növləri təklif edirik.

Yüksək keyfiyyətli fındıq isə məhsuldar bağlarımızın əsas göstəricisidir.