top of page
HEYVA
Quince Eshme Agrarco Azerbaijan / Heyva Eşme Agrarco Azərbaycan / Айва Эшме Аграрко Азербайджан

EŞME

Dəyirmi formalı, sərt, orta şirəli. Gövdəyə doğru bitir.

KALİBR

80/90

YIĞIM

sentyabrın 2-ci həftəsi

bottom of page