top of page
ALMA
Apple Gala Agrarco Azerbaijan / Alma Gala Agrarco Azerbaijan / Яблоко Гала Аграрко Азербайджан

GALA

Növlər: Gala Buckeye, Gala Devil, Galaval

Dad: şirin-turş, sərt və sulu

KALİBR

50/80

MÖVCUDDUR

AVQ-MART

Apple Golden Agrarco Azerbaijan / Alma Golden Agrarco Azərbaycan / Яблоко Голден Аграрко Азербайджан

GOLDEN

Növlər: Golden Smoothee, Golden Reinders, Early Gold

Dad: şirin, sərt və nəfis

KALİBR

60/90

MÖVCUDDUR

SENT-MART

Apple Jeromine Agrarco Azerbaijan / Alma Jeromine Agrarco Azərbaycan / Яблоко Джеромин Аграрко Азербайджан

JEROMINE

Dad: şirin, azca turş və sulu

KALİBR

65/95

MÖVCUDDUR

SENT-APR

Apple Fruit Fuji Agrarco Azerbaijan / Alma Fuji Agrarco Azərbaycan / Яблоко Фуджи Аграрко Азербайджан

FUJI

Növlər: Fuji Zhen Aztec, Fuji KO-CIV, Fuji SAN-CIV

Dad: yumşaq, şirin

KALİBR

50/85

MÖVCUDDUR

SENT-MART

Apple Fruit Granny Agrarco Azerbaijan / Alma Granny Agrarco Azərbaycan / Яблоко Гренни Аграрко Азербайджан

GRANNY

Növlər: Granny Smith, Granny Challenger

Dad: sərt, şirin-turş

KALİBR

65/95

MÖVCUDDUR

OKT-APR

Apple Fruit Crimson Crisp Agrarco Azerbaijan / Alma Crimson Crisp Agrarco Azərbaycan / Яблоко Кримсон Крисп Аграрко Азербайджан

CRIMSON CRISP

Dad: şirin, ətirli və zərif

KALİBR

50/85

MÖVCUDDUR

SENT-MART

Apple Fruit Aporo Mariri Red Agrarco Azerbaijan / Alma Aporo Mariri Red Agrarco Azərbaycan / Яблоко Апоро Марири Ред Аграрко Азербайджан

APORO MARIRI RED

Dad: şirin-turş, bərk, xırtıldayan

KALİBR

55/90

MÖVCUDDUR

OKT-APR

bottom of page