Agrarco Azerbaijan / Agrarco Azərbaycan / Аграрко Азербайджан
    ƏKİN İNCƏ SƏNƏTİ     

    Əkin, emal, tədarük sənətinə    

qəlbimizi qoymuşuq

 
path66.png
path666.png
Unikal mühitin yetişdirdiyi dad

İqlim, torpaq və suyun vəhdəti, Böyük Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən Azərbaycanın şimal və şimal-qərb bölgələrini dadlı meyvələrin - xüsusilə fındıq, alma, albalı, şaftalı və gavalının yetişdirilməsi üçün unikal bir mühitə çevirir. Agrarco meyvə bağları məhz bu mikroiqlimin ortasında yerləşir.