top of page
BADAM
194903-004-4A282806.jpg

LAURANNE

Gec çiçəkləyən, soyuğa davamlı, şirin badam çeşidi
İri meyvəli, keyfiyyətli, ləzzətli, çəyirdək tərkibi 35-40%

KALİBR

20/22

YIĞIM

Sentyabrın sonu - Dekabrın əvvəli

bottom of page